Ny rapport analyserer beslutningstyper i landbruget

28-11-2011

Undersøgelsen viser bl.a., at landmændene i deres beslutninger om anvendelse af pesticider kan inddeles i to hovedtyper.

1.164 landmænd har besvaret et spørgeskema som led i et forskningsprojekt fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet og Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet.
Undersøgelsen viser, at landmændene i deres beslutninger om anvendelse af pesticider kan inddeles i to hovedtyper: Den ene gruppe lægger meget vægt på priser på pesticider og afgrøder, når de træffer beslutninger om anvendelse af pesticider. Den anden gruppe lægger især vægt på at nå et højt udbytte i marken, mens priser er af mindre betydning. Undersøgelsen viser samtidig, at de to grupper reagerer forskelligt på forskellige politiske virkemidler.
Forskningsprojektet har fået tilskud fra programmet for bekæmpelsesmiddelforskning i Miljøstyrelsen.

Læs rapporten: ”Barrierer i landmændenes beslutningsmønstre vedrørende ændret pesticidanvendelse”
Læs om Programmet for bekæmpelsesmiddelforskning