Ny klassificeringsbekendtgørelse træder i kraft 30.11.11

30-11-2011
Kemikalier

Klassificeringsbekendtgørelsen er blevet revideret - bla. er terminologien ændret.

Klassificeringsbekendtgørelsen er revideret og med revisionen tilpasses bekendtgørelsen til terminologien til Kemikalieloven, sådan at "kemiske stoffer" er erstattet med "stoffer, og "produkter" er erstattet med "blandinger".

Desuden kan sundhedsskadelige og lokalirriterende stoffer og blandinger efter ændringen opbevares i produktionsanlæg hos produktionsvirksomheder (§ 38, stk. 4), og reglerne for bekæmpelsesmidler er tilpasset ændringer i disse regler. Endelig korrigeres unøjagtigheder i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen findes på Retsinformation: Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger .

Spørgsmål kan rettes til Lene Risgaard Nielsen, Fuldmægtig, cand. jur., Kemikalier, Dir. tlf.: (+45) 7254 4223, E-mail: eller Lona Olsen, Laboratorietekniker, Kemikalier, Dir. tlf.: (+45) 7254 4495, E-mail: .