Miljøstyrelsen ophæver sunset-klausul i to bekendtgørelser

16-11-2011
Industri

Miljøstyrelsen sendte den 15. november 2011 to bekendtgørelser i høring.

Miljøstyrelsen sendte den 15. november 2011 to bekendtgørelser i høring.
Det drejer sig om:
bekendtgørelse om underretningspligt ved eksport af visse brugte produktionsanlæg og bekendtgørelse om overfladebehandling af skibe.
Begge de gældende versioner af bekendtgørelserne er udstyret med en automatisk ophørsklausul (en såkaldt sunsetklausul), der ophæver bekendtgørelserne per 1. januar 2012 med mindre andet bestemmes.
Ordningen med sunsetklausuler blev indført i 2002 som en forsøgsordning for visse bekendtgørelser inden for miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Miljøstyrelsen har vurderet, at disse to bekendtgørelser bør fortsætte med at gælde. Derfor nyudstedes bekendtgørelserne uden de nævnte klausuler. Bekendtgørelsernes øvrige indhold ændres ikke.
Læs mere om høringen på Høringsportalen (siden er ikke længere tilgængelig)
Fristen for evt. høringssvar er den 29. november 2011.

Kontaktperson: Michael Bjørnsen,