Miljøregler gøres mere enkle for virksomheder og landbrug

11-11-2011
Industri

Virksomhedsudvalg II er nu færdig med sit arbejde og har sendt en række anbefalinger til miljøminister Ida Auken. Anbefalingerne er med til at forenkle reglerne for virksomheder og landbrug uden at gå på kompromis med miljøbeskyttelsen.

Virksomhedsudvalg II er nu færdig med sit arbejde og har sendt en række anbefalinger til miljøminister Ida Auken. Anbefalingerne er med til at forenkle reglerne for virksomheder og landbrug uden at gå på kompromis med miljøbeskyttelsen.

Forslagene fra Virksomhedsudvalg II vil forenkle miljøgodkendelser af virksomheder og miljøtilsyn. De nye forslag til mere enkle miljøkrav omfatter mere end 50.000 virksomheder og landbrug. Cirka 6.250 virksomheder er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, og mere end 50.000 virksomheder og landbrug er omfattet af regelmæssige miljøtilsyn.

Fremover vil virksomheder, hvor miljørisikoen er størst, få flere tilsynsbesøg, mens virksomheder, hvor miljørisikoen er lav, får færre tilsynsbesøg. Udvalget foreslår, at miljøtilsynene målrettes via en risikovurdering af virksomhederne. Med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger vil der bl.a. komme en ny tilsynsbekendtgørelse for virksomheder og landbrug, en revideret tilsynsmodel og et nyt risikovurderingsværktøj.

På miljøgodkendelsesområdet anbefaler udvalget, at man styrker arbejdet med BAT (bedste tilgængelige teknik). Det vil gavne miljøet, og det vil gavne danske virksomheders vækst og konkurrenceevne. Danske virksomheder er nemlig leverandører af ny miljøteknologi og gode til at anvende den nye teknologi, som er en central del af regeringens ønske om grøn vækst. Miljøministeriet vil bl.a. aktivt påvirke den EU indsats, der forpligter virksomheder til at anvende BAT.

Yderligere oplysninger:
Karsten Biering Nielsen, kontorchef i Miljøstyrelsen: / tlf. 72 54 41 28