Kommunal indsamling af bærbare batterier i 2010

21-11-2011

Miljøstyrelsen har indhentet og analyseret nøgletallene for kommunernes omkostninger til indsamling af bærbare batterier i 2009 og 2010.

De samlede omkostninger er fra 2009 til 2010 steget med 4 %. I samme periode er de gennemsnitlige omkostninger pr. indsamlet kg faldet med 3 %.

Nøgletal for 2010

Samlede omkost­ninger til indsamling i 2010

15,8 mio. kr.

Gns. omkost­n. pr. borger

2,86 kr.

Gns. omkost­n. pr. husstand

6,14 kr.

Gns omkostn. pr. indsamlet kg

12,32 kr.

Total mængde indsamlede batterier

1402 ton

Indsamlede batterier i kommunerne

1283 ton

Ovenstående er et uddrag af notatet ” Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer for2010 ”. I bilagene til notatet er der oplysninger om de mængder batterier, der er afhentet fordelt på kommuner og de enkelte kommuners omkostninger til indsamling af batterier.

For yderligere detaljer se hele notatet samt bilag på flg. link: