Hvad er miljøbelastningen af en kommunes indkøb?

03-11-2011
Grøn virksomhed

En ny rapport fra Miljøstyrelsen udarbejder et miljøregnskab for en kommunes indkøb og det miljømæssige fodaftryk indkøbet giver anledning til.

I en ny rapport fra Miljøstyrelsen udarbejdes et miljøregnskab for en kommunes indkøb.

Miljøregnskab opgør det miljømæssige fodaftryk som en kommunes indkøb giver anledning til. Heri medtages ikke kun klimaeffekter, men også de effekter, som kommunens indkøb har på biodiversitet, ressourceforbrug og luftforurening.

Hvis man endvidere ser på hvilke områder kommunen anvender flest ressourcer på, er det især indkøb af transportydelser, fødevarer, energi og fysiske produkter, der indebærer den største miljøbelastning. Derfor bør det være disse områder, der er fokus på hvis kommunerne vil have en mere grøn indkøbsstrategi.

Læs mere om "Miljøregnskab for pilotkommune"