Undersøgelse af Grindsted Å

02-03-2011
Jord

Det er blevet undersøgt om, og i hvilken grad de gamle jordforureninger fra Grindstedværkets tid påvirker Grindsted Å.

Det blev på et møde i juni 2010 mellem Region Syddanmark, Billund kommune og miljøministeren aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle undersøge påvirkningen af Grindsted Å fra Grindstedværkets jordforureninger i og omkring Grindsted by. Miljøstyrelsen har været formand for denne gruppe. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu. Undersøgelsen viser, at der kan måles en kemisk påvirkning på en strækning af åen. Påvirkningen forventes ikke at have nogen direkte effekt på åens dyre- og planteliv.

Notat om undersøgelsen af Grindsted Å
Bilag til notatet