Så er 2. tilpasning til CLP-forordning nr 1272/2008 kommet

31-03-2011
Kemikalier

De mest betydningsfulde ændringer er, at stoffer der er respirations- og hud-allergifremkaldende inddeles i underkatagorier, sådan at mærkningen forbedres af de blandinger, hvor disse stoffer indgår.

CLP-forordningen indarbejder FNs vedtagne retningslinier for GHS ("Globally Harmonized System of Classification and labelling of Chemicals) i dansk ret. Fordi GHS er blevet ændret, har Kommissionen foreslået en række ændringer af CLP-forordningen, sådan at den bringes i overensstemmelse med den tredje ændring af GHS. Disse ændringer fremgår af 2. ATP (tilpasning) til CLP-forordningen.

De mest betydningsfulde ændringer er, at stoffer der er respirations- og hud-allergifremkaldende inddeles i underkatagorier, sådan at mærkningen forbedres af de blandinger, hvor disse stoffer indgår. Med reglerne indføres også en fareklasse for ozonlagsnedbrydende stoffer, og der hører et faresymbol dertil. Reglerne medfører også en udvidelse af klassificeringskriterierne for kronisk toksitet i vandmiljøet.

2. tilpasning til CLP-forordning ( pdf, på europa.eu)