Præcisering af regler om gyllebarrierer i husdyrgødningsbekendtgørelsen

21-03-2011
Landbrug

Aftale om gyllebarrier er blevet udmøntet i husdyrgødningsbekendtgørelsen og trådte i kraft den 15. februar 2011.

Aftale om gyllebarrier er blevet udmøntet i husdyrgødningsbekendtgørelsen og trådte i kraft den 15. februar 2011.

Det fremgår af ordlyden i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a, stk. 6, at beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning skal afvikles uanset, at der er lavet en barriere.

Det har ikke været hensigten, at beholdere, hvortil der laves en beholderbarriere omfattes af kravet om afvikling. Afvikling er en alternativ løsning til etablering af beholderbarriere. Det vil i en kommende revision af husdyrgødningsbekendtgørelsen blive præciseret, at de beholdere, hvortil der etableres en beholderbarriere ikke omfattes af kravet om afvikling, jf. bekendtgørelsens § 15 a, stk. 6.

Den afvikling, der omtales i ændringsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, er med de frister, der fremgår af § 15 a, stk. 6.