Oversigt over udvikling i dyretrykket

01-03-2011
Landbrug

Miljøstyrelsen har udarbejdet en oversigt over udvikling i husdyrtrykket siden 1. januar 2007 fordelt på kystoplande. I tillæg til oversigten har Miljøstyrelsen udsendt notatet "Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk"

Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk
Miljøstyrelsen har udarbejdet en oversigt over udvikling i husdyrtrykket siden 1. januar 2007 fordelt på kystoplande. Oversigten er blevet til på baggrund af de offentligt tilgængelige data i Det centrale Husdyrbrugsregister (CHR). I tillæg til oversigten har Miljøstyrelsen udsendt notatet: "Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk". Notatet beskriver blandt andet oversigtens indhold, og hvordan denne kan anvendes til vurdering af udviklingen i dyretrykket.
Læs notatet her:
Supplement til den digitale husdyrvejledning om kommunernes opgørelse af dyretryk (pdf)
Se udviklingen af husdyrtrykket på kort (link til Jordbrugsanalyser.dk)