Luften i København er blevet markant renere

17-03-2011
Luft

I perioden 2002- 2010 er forureningen med ultrafine partikler faldet med cirka 50 procent.

I perioden 2002- 2010 er forureningen med ultrafine partikler faldet med cirka 50 procent. Det viser foreløbige resultater fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Miljøstyrelsen vurderer, at det er en markant forbedring af luftkvaliteten.

Partikelforureningen har betydelige sundhedseffekter som eksempelvis større risiko for hjertekarsygdomme, kronisk bronkitis og lungekræft. Særligt de små partikler er under mistanke for at være sundhedsskadelige.

Målingerne fra Danmarks Miljøundersøgelser er, som led i Miljøministeriets indsats for miljø og sundhed, foretaget ved H.C. Andersens Boulevard i København og er beskrevet i dette notat .

Den fulde rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser forventes offentliggjort i slutningen af maj.