Ingen spor af olie mellem Gorm- og Rolf-feltet

03-03-2011
Industri

Et tysk fly, der tidligere i dag overfløj stedet hvor gårdsdagens olieudslip blev opdaget, har ikke kunnet finde oliespild i området.

Et tysk overvågningsfly har i dag kl. 12 overfløjet Nordsøen på det sted, hvor gårsdagens olieudslip blev opdaget mellem oliefelterne Gorm og Rolf. Flyet skulle vurdere oliespildets størrelse, som i går blev anslået til at være mellem 500 og 1000 liter.

Det tyske fly har efter deres flyvning meddelt, at de ikke har kunnet finde oliespild i området. Det støttes af Mærsk, der har oplyst, at de hverken fra skib eller helikopter kan se olie på vandet.

Mærsk har fredag den 4. marts udstyr på plads på havbunden til at undersøge den formodede læk på rørledningen.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef i Miljøstyrelsen Juliane Albjerg tlf. 72 54 45 33