Ingen farlige metaller i fastelavnssminke

03-03-2011
Kemikalier

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har d. 23. februar afsluttet en analyse for ulovlige metaller i fastelavnssminke og make-up sæt til legeformål.

Ud af i alt 176 analyserede prøver fordelt på 27 produkter var der ingen prøver, der frigav ulovlige metaller. De 27 produkter er udvalgt i forretninger og supermarkeder og i netbutikker. Produkterne er blevet analyseret for bl.a. arsen, barium, cadmium, chrom, bly og kviksølv.

Flere andre EU-lande har haft problemer med ulovlige metaller som bly og chrom i fastelavnssminke og legemake-up. Ingen af disse ulovlige produkter er fundet på det danske marked.

De kendte effekter af  f.eks. bly er i værste fald, at det kan medføre adfærdsændringer, nedsat indlæringssevne og nedsat intelligens ved indtagelse.

En del af kontrollen er at se på, om fastelavnssminken og legemake-up´en er deklareret korrekt. Forbrugerne skal kunne stole på det, der står på deklarationen. Det er eksempelvis vigtigt for allergikere, så de ikke uvidende udsættes for stoffer, de ikke kan tåle. Derfor er Kemikalieinspektionen nu igang med at kontrollere alle deklarationerne