Høring frem til 7. april: Nye stoffer til kandidatlisten.

01-03-2011
Kemikalier

Det europæiske kemikalieagentur har offentliggjort forslag til identifikation af 7 nye stoffer til den såkaldte kandidatliste under REACH.
Forslagene er fremsat af Kemikalieagenturet samt af henholdsvis Frankrig, Belgien og Danmark.

Der er offentlig høring til den 7. april 2011.  Frem til denne dato kan interesserede parter afgive høringssvar via Kemikalieagenturets hjemmeside.

De syv nye stoffer er:

  • Strontium chromat
  • Hydrazin
  • 2-ethoxyethylacetat
  • 1,2,3,-trichloropropan
  • 1,2-Benzendicarboxylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkyl estere (DHNUP)
  • 1,2-Benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenet alkyl ester, C7-holdig
  • 1-methyl-2-pyrolidon

Herudover foreslås det, at Cobolt dichlorid , som tidligere er optaget på kandidatlisten pga. dets kræftfremkaldende egenskaber, nu også identificeres og optages pga. dets påvirkninger af forplantning.

Høringssvar kan afgives på Kemikalieageturets hjemmeside:
http://echa.europa.eu/da/web/guest/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list