Dispensation for nedfældningskravet frem til 1. maj 2011

02-03-2011
Landbrug

Miljøministeren har besluttet at dispensere fra nedfældningskravet i græsmarker frem til 1. maj i år.

Miljøministeren har besluttet at dispensere fra nedfældningskravet i græsmarker frem til 1. maj i år. Derfor vil det i år være tilladt at udbringe gylle med slæbeslanger i det tidlige forår.

Landbrug & Fødevarer har søgt om dispensationen fra nedfældningskravet. Erhvervet har anført, at græsset pga. den kolde vinter i 2010/11 vil være særlig sårbart overfor nedfældning. Erhvervet har desuden anført, at udbringning af forsuret gylle som alternativ til nedfældning kun er muligt i begrænset omfang, da der i år er begrænset kapacitet.

Ministeren har ikke givet en generel undtagelse, men alene en dispensation frem til 1. maj 2011. Desuden ser ministeriet sammen med erhvervet på, om der kan opbygges bedre opbevaringskapacitet, der på sigt kan reducere behovet for vejrbetingede dispensationer.