Redegørelse om jordforurening 2009 er udkommet

11-03-2011
Jord

Denne rapport er Depotrådets årlige redegørelse til Miljøministeren om indsatsen på jordforureningsområdet.

Denne rapport er Depotrådets årlige redegørelse til Miljøministeren om indsatsen på jordforureningsområdet. Den er en beskrivelse af jordforureningsområdet i 2009 og omtaler bl.a. regionernes, statens og den private sektors indsats. Denne redegørelse indeholder en detaljeret beskrivelse af regionernes indsats og administration på jordforureningsområdet. Derudover er der udarbejdet en forkortet udgave af hovedpunkterne i redegørelsen.

Hovedpunkter - redegørelse om jordforurening 2009.pdf

Læs hele publikationem som PDF.