Miljøstyrelsen indkalder tæppebranchen til møde

29-03-2011
Pressemeddelelse

Fundet af stoffet DDT i to gulvtæpper får nu Miljøstyrelsen til at indkalde branchen til et møde.

Fundet af stoffet DDT i to gulvtæpper får nu Miljøstyrelsen til at indkalde branchen til et møde. Her skal branchen give deres vurdering af, om DDT stadig er et problem i tæpper trods mangeårigt internationalt forbud mod brugen af stoffet. Det er tæppeimportørernes ansvar at stille krav til de producenter, de samarbejder med i udlandet for at sikre sig, der ikke er DDT i de tæpper de importerer. Efter mødet vil Miljøstyrelsen tage stilling til, om der er grundlag for at iværksætte kontrol af tæpper på det danske marked for at få et mere nøjagtig billede af, om der er tale om et generelt problem.

Fundet af DDT i de to gulvtæpper blev gjort i forbindelse med udarbejdelsen af en rapport. Her kontrollerede Miljøstyrelsen ti ejendomme. I to af disse ejendomme var der gulvtæpper der indeholdte DDT.

Det ene tæppe er et væg til væg-tæppe mens det andet er et ’ægte’ tæppe. Den nøjagtige alder på tæpperne er ikke kendt, ligesom det heller ikke fremgår af prøven, hvor i verden de stammer fra.

DDT er et pesticid, der tidligere blev brugt blandt andet til at bekæmpe møl. Siden 1969 har det været forbudt i Danmark, og er det i dag i stort set hele verden. Dog bliver det stadig benyttet i for eksempel Indien og Mauritius til bekæmpelse af malariamyg.

Yderligere information bliver løbende lagt her på mst.dk.