Collstropforurening truer ikke Esrum Sø

17-03-2011
Pressemeddelelse

Forureningen på den tidligere Collstrop-grund i Nordsjælland udgør ikke en risiko for den nærliggende Esrum Sø. Det viser en ny undersøgelse, som Miljøstyrelsen har fået udarbejdet i samarbejde med Region Hovedstaden.

Undersøgelsen konkluderer, at der vil gå op mod 500 år, før arsenholdigt vand fra Collstrop-grunden begynder at nå til Esrum Sø. Rapporten anbefaler dog, at der hvert 10. år, med start i 2020, bør gennemføres en kontrol af, om arsen er begyndt at bevæge sig i retning mod søen.

- Det er glædeligt, at vi nu har fået vished for, at der ikke er nogen aktuel risiko for, at forureningen på grunden når Esrum Sø. Men det er nødvendigt fortsat at have fokus på, om risikoen ændrer sig. Derfor vil Region Hovedstaden løbende overvåge, om forureningen bevæger sig fra grunden, siger kontorchef Palle Boeck, Miljøstyrelsen.

I rapporten er det også blevet undersøgt, om arsen fra Collstrop-grunden er ophobet i de nærliggende grøfter i skoven. Nogle få steder i grøfterne øst og nordøst for grunden er der fundet et forhøjet indhold af arsen, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko ved direkte kontakt. Derfor vil Naturstyrelsen hurtigst muligt efter at have fået de fornødne tilladelser til-dække de forurenede grøfter med jord.

Arsenforureningen udgør heller ikke en risiko for grundvandet. Undersøgelsen viser, at lerlag i jorden beskytter det dybereliggende grundvand mod nedsivende arsenforurening.

Se rapporten: Undersøgelse og risikovurdering af Collstropgrunden i forhold til Esrum Sø

Yderligere oplysninger:
Jens Dissing Munk, pressemedarbejder, Miljøstyrelsen, tlf.: 72544204, mail:
Palle Boeck, Kontorchef i Miljøstyrelsen, tlf.: 7254 4380, mail: