Benchmarking af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg

25-03-2011
Affald

Miljøstyrelsen udbyder projektet ”Benchmarking 2011 og 2012 af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg” inden for et samlet budget på maksimalt 931.000 kr.

Miljøstyrelsen udbyder projektet ”Benchmarking 2011 og 2012 af affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg” inden for et samlet budget på maksimalt 931.000 kr.

En række affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg skal benchmarkes i 2011 og 2012 for at sammenligne anlæggenes økonomiske og miljømæssige effektivitet på få, vigtige områder.   Projektet tager udgangspunkt i regneark og figurer i det udviklede værktøj ”BEATE”. Opgavens indhold mv. fremgår af vedlagte projektbeskrivelse.
Læs hele udbuddet med bilag