Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner (non-road) sendt i høring

11-03-2011
Luft

Med ændringen af bekendtgørelsen forlænges fristen for overholdelse af trin II-kravene for motorer, der skal anvendes i visse håndbårne maskiner. Det er alene motorer til anvendelse i visse håndholdte hækklippere til erhvervsmæssig brug og kædesave til erhvervsmæssig brug, der er omfattet af forlængelsen. Fristen forlænges med yderligere 2 – 3 år afhængigt af motorstørrelse, således at trin II-kravene skal være opfyldt senest den 31. juli 2013.

Desuden er der sket en række administrative lettelser, når der er givet tilladelse til at anvende fleksibilitetsordningen.