Bekendtgørelse om brændstofkvalitet og ændring af svovlbekendtgørelsen sendt i høring

17-03-2011
Luft

Med den nye bekendtgørelse åbnes der mulighed for at tilsætte op til 10 % bioethanol til benzin. Det er et led i planen for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Der fastsættes en grænse for indholdet af metalbaserede additiver til brændstof. Brændstof, der er tilsat metalbaserede additiver, skal mærkes.

Danmark har søgt om at kunne have et maksimalt damptryk på 70 kPa i sommerperioden, men Kommissionen har endnu ikke færdigbehandlet ansøgningen. Bekendtgørelsen er udformet med udgangspunkt i, at Danmark får mulighed for det.

Svovlbekendtgørelsen er ændret, sådan at grænseværdien for svovl i brændstof til fritidsfartøjer, når de er til søs, nu fremgår af denne bekendtgørelse.