Bedømmelse fra DJF af data bag oversigt over udviklingen i dyretrykket

07-03-2011
Landbrug

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, har bedømt usikkerhederne i de CHR-data, der ligger til grund for Miljøstyrelsens oversigt over udviklingen i dyretrykket.

Som grundlag for kommunernes brug af oversigten over udviklingen i dyretrykket, som er offentliggjort den 1. marts 2011, har Miljøstyrelsen bedt DJF om at bedømme usikkerhederne i de data, der er anvendt i oversigten.

Læs DJF’s bedømmelse her: Notat af 03.03.2011 fra DJF om CHR-data på oplandsniveau