Succesfuld konference om Arktis som budbringer for globale klimaforandringer og global forurening.

27-05-2011

Miljøstyrelsen deltog for nylig i afholdelsen af en videnskabelig AMAP konference om Arktis som budbringer for globale klimaforandringer og global forurening i samarbejde Energistyrelsen samt København og Århus Universitet.

Miljøstyrelsen deltog for nylig i afholdelsen af en videnskabelig AMAP konference om Arktis som budbringer for globale klimaforandringer og global forurening i samarbejde Energistyrelsen samt København og Århus Universitet.

Konferencen satte fokus på de observerede hurtige klimaforandringer i Arktis og den fjerntransporterede forurening af kviksølv, POP’er og partikler og den seneste viden om påvirkningerne og forandringerne af økosystemerne i Arktisk blev præsenteret af internationale forskere.

De seneste resultater vedrørende både klimaforandringer og forurening i Arktis viser, at der er tætte koblinger til resten af verden. 2 nye AMAP rapporter blev præsenteret på konferencen, herunder en ny kviksølvundersøgelse og en større undersøgelse af klimaforandringerne.

AMAP kviksølv rapport 2011
AMAP kviksølvrapporten viser bla. at kviksølvniveauerne er stigende i de øverste led i den marine fødekæde i Arktisk dvs. i sæler, isbjørne, visse hvaler og havfugle. Hovedparten af det ophobede kviksølv i dyrene stammer fra menneskeskabt forurening som transporteres til Arktis med luften samt via floder og havstrømme.

De øgede mængder i fødekæden tyder på, at klimaforandringerne bidrager til, at kviksølv frigives fra jord og is og dermed re-cirkuleres i det arktiske miljø.

UNEP kviksølvforhandlinger
En del af AMAP rapporten indgår som baggrundsmateriale til de igangværende forhandlinger om en global kviksølvaftale under UNEP. Danmark informerede om rapporten til det andet forhandlingsmøde i januar i Japan, og det forventes at yderligere information om resultaterne gives på det tredje møde i Nairobi til oktober.

Minister deltagelse
Miljøministeren åbnede konferencen på andendagen. Ministeren fokuserede i sin tale på nødvendigheden af globalt bindende kemikalieaftaler.

Flere andre ministre holdt indlæg på konferencen, herunder klima – og energiminister Lykke Friis, den svenske miljøminister, og endelig afsluttede udenrigsminister Lene Espersen konferencen. Udenrigsministeren fik præsenteret nøglebudskaberne fra konferencen via et ”co-chairs statement”, som ministeren bragte videre til det arktiske ministermøde, der foregik ugen efter i Nuuk.

Konferencen blev afholdt 4-6. maj i Falconér Centret og blev besøgt af 400 deltagere fra mere end 20 forskellige lande.