Status for ny version af husdyrgodkendelse.dk

10-05-2011
Landbrug

Miljøstyrelsens nye sagsbehandlermodul til kommunernes behandling af husdyrsager har haft nogle startvanskeligheder. Fejlene er ved at blive rettet.

Miljøstyrelsens nye sagsbehandlermodul til kommunernes behandling af husdyrsager har haft nogle startvanskeligheder. Fejlene er ved at blive rettet.

Umiddelbart efter idriftsættelsen er der konstateret en større generel fejl i beregningerne, som allerede er rettet. Der er efterfølgende fundet en række mindre fejl i beregninger og visninger af forskellige dyretyper og emissioner. Miljøstyrelsen arbejder på at rette fejlene hurtigst muligt.

Kommunikationsmodul og vilkårsbank i drift
Der er ikke konstateret fejl i de nye funktionaliteter, som bl.a. omfatter et kommunikationsmodul og en vurderings- og vilkårsbank, der hjælper kommunen videre med konkrete forslag til vurderings- og vilkårstekster.
Kommunerne kan derfor arbejde videre med de øvrige dele af godkendelsens vurderinger og vilkår, der ikke involverer de fejlbehæftede beregninger.

Den 26. april 2011 idriftsatte Miljøstyrelsen et nyt sagsbehandlingsmodul for kommunerne, samtidig med at beregningsmotoren i det omfattende beregningsmodul blev udskiftet med en omkodet version.