EU-udbud om gravide og hormonforstyrrende stoffer

11-05-2011
Kemikalier

Gravides udsættelse for hormonforstyrrende stoffer har været i fokus i den seneste tid på grund af mistanken om, at stofferne kan have indvirkning på fosterets udvikling.

Derfor sætter Miljøstyrelsen nu et projekt i EU-udbud.

Gravides udsættelse for hormonforstyrrende stoffer har været i fokus i den seneste tid på grund af mistanken om, at stofferne kan have indvirkning på fosterets udvikling. Derfor sætter Miljøstyrelsen nu et projekt i EU-udbud.

Formålet med projektet er dels at kortlægge gravides og kvinder i den fødedygtige alders udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Og dels at undersøge om enkelte kilder kan udgøre en risiko og/eller om den samlede udsættelse kan udgøre en risiko. Projektet skal munde ud i en informationskampagne målrettet gravide og kvinder, der ønsker at blive gravide.

Opgavens samlede budget er på over 3,5 mio. og forløber over 2 år.

Fristen for at søge er torsdag d. 16. juni 2011 kl. 12.

Læs udbudsmaterialet