Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer 2009 er nu oversat til engelsk

25-05-2011
Kemikalier

Listen indeholder 40 stoffer/stofgrupper, der er udvalgt på grund af deres problematiske effekter, og som lever op til kriterier, Miljøstyrelsen har fastsat.

Listen indeholder 40 stoffer/stofgrupper, der er udvalgt på grund af deres problematiske effekter, og som lever op til kriterier, Miljøstyrelsen har fastsat. For at tilpasse listen til det danske marked, er det som udgangspunkt kun stoffer, der bruges industrielt i større mængder i Danmark, der er med på listen. Det er en signalliste over stoffer, som producenter, produktudviklere og andre aktører kan fokusere deres indsats mod i forhold til at udskifte eller helt stoppe brugen af. Det er den 4. udgave af listen, som også udkom i 1998, 2000 and 2004.

Listen over uønskede stoffer 2009 på engelsk (PDF)

Ved substitution er det vigtigt ikke at skifte til andre stoffer med problematiske egenskaber. Effektlisten indeholder stoffer, der er problematiske for miljøet og menneskers sundhed, og som skal undgås ved substitution. Effektlisten er søgbar på både navn og CAS-numbers.

Effektlisten 2009 på dansk