Miljøstyrelsen offentliggør et nyt idekatalog til øget genanvendelse af dagrenovation og notat om erfaringer med behandling af organisk affald

10-05-2011
Affald

Miljøstyrelsen offentliggør et nyt idekatalog til øget genanvendelse af dagrenovation og notat om erfaringer med behandling af organisk affald

I Danmark forbrændes det meste af husstandenes dagrenovation, og energien udnyttes, men dagrenovation har et betydeligt indhold af papir, køkken- og madaffald (kaldet organisk dagrenovation), plast, glas og metal, som kan udsorteres og genanvendes.

De sidste 10 år er systemer til indsamling, sortering og forbehandling af disse genanvendelige fraktioner i dagrenovation udviklet og markedsmodnet. Dette gælder også for anvendelse af organisk dagrenovation i biogasanlæg, hvilket fremgår af nye notater fra styrelsen.

Se idekataloget og de nye notater fra Miljøstyrelsen (linket inaktivt)