Fejlene på husdyrgodkendelse.dk rettes

17-05-2011
Landbrug

Miljøstyrelsen arbejder aktivt på at rette de startvanskeligheder, der har været på det kritiserede IT-system husdyrgodkendelse.dk.

IT-systemet henvender sig til landmænd og kommuner, og dens formål er at ensrette ansøgnings- og godkendelsesprocedurerne for miljøgodkendelser. Systemet skal på den ene side gøre det lettere for landmændene at søge om miljøgodkendelse af husdyrbrug, og på den anden side gøre det lettere for kommunerne at træffe afgørelser i sagerne.

Der er blevet fundet en række fejl i systemets beregningsmotor, siden hjemmesiden blev lanceret i april. Der er ikke tale om grundlæggende fejl, men derimod fejl i systemets beregningsmotor, hvor det især har været beregningerne af ammoniakfordampningen der har drillet. Fejlene er for størstedelens vedkommende identificeret, og Miljøstyrelsen arbejder aktivt på at rette dem.

Miljøstyrelsen anbefaler indtil videre, at landmændene udfylder de dele af ansøgningen, der ikke indeholder beregninger, da langt de fleste punkter i ansøgningsskemaet ikke kræver beregninger.

Da beregningerne i systemet hænger sammen, efter det naturlige flow af næringsstoffer i en husdyrproduktion, vil fejl i ammoniakberegninger påvirke de efterfølgende beregninger. Derfor skal alle fejl der er fundet forbindelse ammoniakfordampningen rettes på en gang, for at det er muligt at teste rettelserne efterfølgende. Det er således planlagt at foretage en række mindre rettelser af ammoniakberegningerne sidst på ugen. Herefter forventes alle konstaterede fejl på ammoniakberegningerne at være rettet.

Der er også fundet en mindre fejl i lugtberegningerne, samt nogle fejl i systemets brugerflade der ikke direkte påvirker beregningsresultaterne, men som er forstyrrende for brugernes arbejde i systemet. En opsamling af fejlrettelser på disse udestående forventes at blive testet og rettet i næste uge.

Man kan følge med i udviklingen på husdyrgodkendelse.dk
Her kan du læse brugermanualer til den nye version af Husdyrgodkendelse.dk