EU begrænsning af cadmium i smykker, plastik og loddemidler fra 2012.

27-05-2011
Kemikalier

De nye skærpede EU-regler for cadmium er nu offentliggjort i EU-Tidende og gælder fra den 10. januar 2012. Den eksisterende begrænsning for cadmium er udvidet til at omfatte brug af stoffet i plastmaterialer, smykker og loddemidler, som max. må indeholde 0,01 % cadmium.

De nye skærpede EU-regler for cadmium er nu offentliggjort i EU-Tidende og gælder fra den 10. januar 2012. Den eksisterende begrænsning for cadmium er udvidet til at omfatte brug af stoffet i plastmaterialer, smykker og loddemidler, som max. må indeholde 0,01 % cadmium.

For at fremme genanvendelse af PVC, er der dog en undtagelse, som tillader op til 0,1 % cadmium i nogle få produkttyper, som f.eks. vinduesrammer og vandrør, der ikke bruges til drikkevand. Modelberegninger har vist, at der ikke vil ske frigivelse af cadmium til miljøet fra rørene. Undtagelsen skal revurderes om 6 år, og genanvendt PVC vil blive mærket.

Hermed er reglerne i hele EU, der nu stort set er på linje med de gældende danske regler.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 494 / 2011 (pdf)