Beregningsfejl på husdyrgodkendelse.dk er rettet

23-05-2011
Landbrug

De fire fejl som i sidste uge blev fundet i systemets beregninger af ammoniakudslip er nu rettet.

Som vi orienterede brugerne om i sidste uge, blev der fundet fire fejl i systemets beregninger af ammoniakudslippet. Vi valgte at rette alle fejlene i ammoniakberegningen i en omgang, da disse hænger sammen efter det naturlige flow af næringsstoffer i en husdyrproduktion. De fire fejl blev rettet og testet i sidste uge og sat i drift i torsdags umiddelbart før st. bededag. Dermed er alle verificerede beregningsfejl undtagen en enkelt mindre betydende fejl i lugtberegningerne rettet.
I forhold til sagsbehandlermodulet, har brugerne meldt en række større og mindre brugerønsker ind i forhold til ekstra visninger af forskellige data fra ansøgningsdelen. Miljøstyrelsen vil på den korte bane søge at etablere en række af disse visninger samtidigt med, at der ligeledes snarest vil blive uploadet en ny ”kø-funktion”, der vil forbedre hastigheden af beregningerne af nitratudvaskningen, der foretages i et eksternt beregningssystem.
Vi vil løbende orientere brugerne om status for fejl på www.husdyrgodkendelse.dk
Brugermanualer til den nye version af Husdyrgodkendelse.dk