Ændringsbekendtgørelse for godkendelse af listevirksomheder

16-05-2011
Industri

Udkast til ændringsbekendtgørelse for godkendelse af listevirksomheder (FREA-anlæg og CO2-lagring) sendt i høring i dag.

Udkast til ændringsbekendtgørelse for godkendelse af listevirksomheder sendt i høring i dag.
Ændringen tilføjer to nye listepunkter, der vedrører  henholdsvis geologisk lagring af kuldioxid (implementering af IPPC-direktiv) og FREA-anlæg (Fuldt REcirkulerende Anlæg til opdræt af fisk). Tilføjelsen betyder, at sådanne anlæg bliver godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
Læs mere og se høringsmaterialet på Høringsportalen