30 mio. til udvikling af ny miljøeffektiv teknologi

13-05-2011
Grøn virksomhed

Der kan igen søges om tilskud til konkurrencedygtige og innovative løsninger på globale miljøudfordringer.

Emnerne er vand, affald, luft, offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi samt projekter i Kina og Indien. Ansøgningsfristen er den 16. september 2011 kl. 12.

Midlerne er afsat som led i regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi og har til formål at skabe bedre rammer for danske virksomheders udvikling af miljøeffektiv teknologi.

Spørgsmål kan rettes til Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 40 00 eller e-mail: