Hjælp til klassificering af grøntlistet affald

08-06-2011
Affald

En ny vejledning skal gøre det nemt for kommuner og virksomheder at afgøre, om affaldsfraktioner kræver tilladelse for at krydse grænsen, eller om de er grønlistede og derfor frit kan eksporteres til behandling i udlandet.

En ny vejledning skal gøre det nemt for kommuner og virksomheder at afgøre, om affaldsfraktioner kræver tilladelse for at krydse grænsen, eller om de er grønlistede og derfor frit kan eksporteres til behandling i udlandet.

Rene fraktioner af pap, glas og papir er eksempler på grøntlistet affald, som ifølge transportforordningen frit kan krydse landegrænser. Modsat vil der ofte være krav om, at blandede fraktioner skal anmeldes til Miljøstyrelsen.

Vejledningen giver en lang række praktiske eksempler, som skal hjælpe kommuner og affaldseksportører til at klassificere rigtigt og foretage en korrekt vurdering af, om der er pligt til at anmelde fraktionerne.