Tre rapporter om hormonforstyrrende stoffer offentliggjort

30-06-2011
Kemikalier

Rapporter fra tre workshops om hormonforstyrrende stoffer, som blev afholdt i efteråret 2010, er nu offentliggjort på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Rapporter fra tre workshops om hormonforstyrrende stoffer, som blev afholdt i efteråret 2010, er nu offentliggjort på Nordisk Ministerråds hjemmeside.

De tre workshops handlede om hormonforstyrrende stoffer og henholdsvis bløde regulatoriske tiltag, udvikling af kriterier og kombinationseffekter.

Formålene med de tre workshops var blandt andet at udveksle og opbygge viden, at give deltagerne mulighed for at adressere de største udfordringer på disse områder og at diskutere mulighederne for at regulere hormonforstyrrende stoffer samt kombinationseffekter.

Rapporterne kan gratis downloades på følgende links:

Endocrine disrupters - consumer protection by soft regulatory measures (På norden.org)

Endocrine disrupters - developing criteria (På norden.org)

Endocrine disrupters - combination effects (På norden.org)