Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening

07-06-2011
Jord

Ny teknologirapport der afdækker nye metoder til hvordan regionerne kan risikovurdere grundvandstruende jordforureninger på større skala end i dag.


Teknologirapport der afdækker nye metoder til hvordan regionerne kan risikovurdere grundvandstruende jordforureninger på større skala end i dag. Rapporten opstiller en vision for den fremtidige risikovurdering på oplands- og regional skala. Samtidig belyser rapporten de danske erfaringer med risikovurderingsmetoder og -værktøjer, primært centreret om Miljøstyrelsens risikoværktøj JAGG, samt erfaringer med afprøvede risiko- og prioriteringsvurderinger på oplandsskala - som for eksempel et indvindingsopland til en vandforsyning.

Hvis du vil læse mere.