Shredderaffald – farligt affald eller ej?

24-06-2011
Affald

Det kan ikke generelt konkluderes, om shredderaffald er farligt eller ej. Det viser Miljøstyrelsens projekt, der via en litteraturgennemgang af danske og udenlandske analyser af shredderaffald og tre analyser af nyt shredderaffald skal afdække om

om affaldet er farligt eller ej. Der er også foretaget en vurdering af analysemetoderne

Det kan ikke generelt konkluderes, om shredderaffald er farligt eller ej. Det viser Miljøstyrelsens projekt, der via en litteraturgennemgang af danske og udenlandske analyser af shredderaffald og tre analyser af nyt shredderaffald skal afdække om affaldet er farligt eller ej. Der er også foretaget en vurdering af analysemetoderne.

Resultatet af projektet er, at det ikke generelt kan konkluderes, om affaldet er farligt eller ej.

Projektet indeholder også en vejledning af hvordan analyser af shredderaffald skal gennemføres for at klassificere affaldet som farligt eller ikke farligt.

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2011/jun/forprojekt-til-analyse-af-shredderaffald-ift-farlighed/