Ny rapport om beregning af lavfrekvent støj fra vindmøller

06-06-2011
Støj

Miljøstyrelsen har i dag offentliggjort en rapport, der beskriver en enkel metode til at beregne lavfrekvent støj fra vindmøller.

Miljøstyrelsen har i dag offentliggjort en rapport, der beskriver en enkel metode til at beregne lavfrekvent støj fra vindmøller. Beregningsmetoden skal indgå i en revision af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, hvor der bliver fastlagt grænseværdier også for den lavfrekvente støj. Derfor skal også bekendtgørelsens beregningsmetode suppleres med en beregningsmetode for den lavfrekvente støj.

Den enkle metode er udviklet af DELTA, og er baseret på beregningsmetoden Nord2000. Metoden består af tabeller med faste værdier af terrænvirkningen i 1/3-oktavbånd til brug for henholdsvis vindmøller på land og på havet. Rapporten beskriver baggrunden for den enkle metode og belyser dens nøjagtighed ved at sammenligne med DELTA’s referencesoftware.

Se rapporten ”Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller”. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2011.