Miljøstyrelsens vejledning stopper ikke kommunernes husdyrgodkendelser

08-06-2011
Pressemeddelelse

Det er ikke Miljøstyrelsens vejledning, der stopper for udvidelser af husdyrbrug i Syd- og Sønderjylland, som flere kommuner er ude at sige i Jyske Vestkysten.Det er ikke Miljøstyrelsens vejledning, der stopper for udvidelser af husdyrbrug i Syd- og Sønderjylland, som flere kommuner er ude at sige i Jyske Vestkysten.
Hovedhensynet bag lovgivningen om husdyrgodkendelser er at beskytte sårbare naturområder. Der vil derfor være projekter, som ikke kan godkendes - sådan vil det altid være. Men man kan ikke sige, at der helt generelt ikke er plads til flere dyr i et helt område. Det afhænger af forholdene på det enkelte husdyrbrug og landmandens ønsker.

Noget kunne tyde på, at der er kommuner i det sønderjyske, som har overset nogle muligheder, som fremgår af Miljøstyrelsens vejledning fra marts i år. Denne lægger ikke op til, at det er antallet af husdyr, der afgør, om en landmand må udvide eller ej. Hvis landmanden kan finde løsninger, der forhindrer, at udvidelsen påvirker vandmiljøet, så kan kommunen vurdere ansøgningen konkret og godkende den.

Hvis der er kommuner i Syd- og Sønderjylland, der stopper med at give husdyrgodkendelser med henvisning til krav fra Miljøstyrelsen, er det derfor ganske enkelt ikke korrekt.

Det giver naturligvis en langt større udfordring for de landmænd, der gerne vil udvide, hvis husdyrtrykket er steget i forhold til 2007. De får en stor udfordring i at indrette deres husdyrproduktioner, så de kan leve op til kravene og få en godkendelse. Men det er værd at understrege, at landmanden selv kan vælge forskellige muligheder for eksempel at etablere flere efterafgrøder.

Miljøstyrelsen vil på opfordring fra miljøministeren kontakte de kommuner, der er i tvivl om vejledningens retningslinjer.

Informationer kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: husdyrgodkendelser på mst.dk

Yderligere oplysninger:

Eskil Thuesen, pressechef, Miljøstyrelsen tlf: 72 54 45 95 / 41 31 48 70