Miljøstyrelsen manipulerer ikke med tallene

15-06-2011
Støj

I Berlingske Tidende i dag fremfører tre forskere fra Aalborg Universitet (AAU) det synspunkt, at Miljøstyrelsen har manipuleret med tal for at gøre det muligt at gennemføre vindmølleprojekter uden at tage hensyn til naboerne til møllerne. Det er ikke tilfældet.

I Berlingske Tidende i dag fremfører tre forskere fra Aalborg Universitet (AAU) det synspunkt, at Miljøstyrelsen har manipuleret med tal for at gøre det muligt at gennemføre vindmølleprojekter uden at tage hensyn til naboerne til møllerne. Det er ikke tilfældet. Miljøstyrelsen har lavet et udspil til en grænseværdi for lavfrekvent støj på 20 dB indendørs hos naboer til vindmøller. Styrelsens udspil indeholder også forslag til målemetoder og andre forudsætninger i forbindelse med reguleringen af lavfrekvent støj. Alle disse elementer er selvfølgelig til drøftelse i forbindelse med den tekniske forhøring, der foregår frem til den 1. juli, og som blandt andre AAU deltager i.
Grænsen er sat ud fra en vurdering af støjniveauet de steder i huset, hvor vi opholder os, og ikke i hjørnerne få millimeter fra loft og gulv, hvor lyden givetvis vil være højere. Det mener forskerne fra AAU er en forkert metode og beskylder i samme åndedrag Miljøstyrelsen for at tage mere hensyn til vindmølleudbygningen end til naboerne.

”Miljøstyrelsen er af den klare opfattelse, at en bindende grænse for lavfrekvent vindmøllestøj på 20dB vil komme til at betyde noget for naboerne til møllerne. Vi mener ikke, vi har lavet regnefejl, og vi har selvfølgelig ikke manipuleret med tallene for at få lov til at stille flere møller op. Det beskylder forskerne fra Aalborg os for, men det er ganske enkelt forkert”, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Claus Torp.

I kronikken i Berlingske Tidende i dag, giver forskerne indtryk af, at Miljøstyrelsen offentligt har sagt, at selvsamme forskere har været med til at fastsætte grænseværdien på 20dB. Miljøstyrelsen har ikke forsøgt at tage nogen til indtægt for at være enige i at grænsen skal ligge præcis på 20dB. Miljøstyrelsen har i arbejdet med at fastsætte de nye grænseværdier haft en række drøftelser med forskellige interessenter. Deriblandt AAU.

Det er første gang, der bliver fastsat en bindende grænseværdi for lavfrekvent vindmøllestøj. Blandt andet derfor er udkastet til bekendtgørelsen sendt i teknisk forhøring i en lukket kreds af forskere, teknikere og andre kompetente støjfolk, herunder AAU. Det betyder, at de får lejlighed til at fremføre deres synspunkter i et kompetent forum. Den tekniske forhøring slutter inden sommerferien, så udkastet til bekendtgørelsen kan komme i høring til august.