Mere enkle miljøregler for autoværksteder

30-06-2011
Industri

De danske autoværksteder kan se frem til mere klare og enkle miljøkrav, efter at Bekendtgørelsen om miljøkrav til autoværksteder er blevet ændret

Klare og forståelige regler og miljøkrav vil i fremtiden spare landets autoværksteder for noget besvær og tidsforbrug. Det sker, når Bekendtgørelsen om miljøkrav til autoværksteder ændres fra 1. juli i år.  Ændringen vil gøre det lettere for autoværkstederne at forstå og efterleve miljøkravene.
Før skulle autoværkstederne føre en driftsjournal med detaljerede oplysninger. Fra 1. juli skal branchen i stedet leve op til mere enkle dokumentationskrav, der ikke er ligeså tidskrævende. Derudover er der fjernet krav og regler, der i dag er reguleret i anden lovgivning. Sproget i bekendtgørelsen er blevet mere enkelt og forståeligt.
Du kan læse den nye bekendtgørelse her
Den nye bekendtgørelse ophæver den gamle autoværkstedsbekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997.
Yderligere oplysninger:
Jens Michael Povlsen, AC-tekniker i Miljøstyrelsen, email: , tlf. 7254 4141