Indkaldelse af ansøgninger til Virksomhedsordningen 2011

24-06-2011
Kemikalier

Der indkaldes hermed ansøgninger til Miljøministeriets Virksomhedsordning. Formålet er at gennemføre informationsindsatser og andre tiltag, som kan bidrage til en effektiv gennemførelse af EU-regulering i virksomhederne og forenkle virksomhedernes miljøarbejde.

Der indkaldes hermed ansøgninger til Miljøministeriets Virksomhedsordning.

Formålet er at gennemføre informationsindsatser og andre tiltag, som kan bidrage til en effektiv gennemførelse af EU-regulering i virksomhederne og forenkle virksomhedernes miljøarbejde.

Det vil derfor være væsentligt, at ansøgningerne inddrager sine målgrupper, f.eks. relevante brancheorganisationer, kommuner o.a. i projektet. Ansøgningerne skal indeholde forslag til den mest effektive formidlingsstrategi. Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger inden for området ”Kemikalier”.

1. REACH og CLP
Danske virksomheder, herunder særligt små- og mellemstore downstream brugere og importører,
har behov for at kende og opfylde deres forpligtigelser for at sikre den praktiske implementering af EU’s kemikalieregulering REACH og CLP.

a) Information, som formidles via f.eks. møderækker, workshops, trykte og elektroniske medier rettet mod kommunerne, om hvilke informationer virksomhederne modtager som led i REACH og deres forpligtelser i forhold til at modtage eksponeringsscenarier.

b) Information og vejledning til brugere af kemikalier (downstream brugere og evt. detailhandlen) til forståelse af de nye mærkningssymboler i CLP samt tidsfrister for implementering af reglerne.

c) Information og vejledning til virksomheder, der modtager eksponeringsscenarier, eller som bruger stoffer, der er eller kan komme under godkendelsesordningen i REACH samt til virksomheder, der skal registrere kemiske stoffer i 2013.

2. Kemikalielovgivningen generelt
a) Information til virksomhederne som kan medvirke til bedre forståelse og praktisk implementering af kemikalielovgivningen.


Generelle oplysninger
Der er i alt afsat 1,5 mio. kr. til de ovennævnte områder i 2011.

Ansøgninger sendes til Miljøstyrelsen mærket: ”Virksomhedsordningen 2011” med angivelse af emne og nummerering.

Ansøgninger vedlagt oplysningsskema, som lægges foran selve ansøgningen, samt budgetskema indsendes i
3 eksemplarer – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Ansøgningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 15. august 2011.

Supplerende materiale:

Baggrundsmateriale REACH virksomhedsordning 2011

Baggrundsmateriale CLP virksomhedsordning 2011