Affaldsforbrændingsrapport - høringsnotat

21-06-2011
Affald

Rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet har været i høring. I høringsnotatet sammenfattes de indkomne kommentarer og arbejdsgruppens svar på kommentarerne.

Rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet har været i høring. I høringsnotatet sammenfattes de indkomne kommentarer og arbejdsgruppens svar på kommentarerne.

Arbejdsgruppen anbefalede i rapporten en ny organisering af affaldsforbrændingsområdet, som kan skabe mere konkurrence mellem anlæggene, det såkaldte licitationsscenarie. Den 11. april 2011 blev indgået politisk aftale om Konkurrencepakken, som vil betyde mere konkurrence på forbrændingsområdet.

Høringsnotat om organisering af affaldsforbrændingsområdet