Høring om nye stoffer til Godkendelsesordningen

23-06-2011
Kemikalier

ECHA har igangsat en offentlig høring om et forslag til 13 nye stoffer, der skal underlægges Godkendelsesordningen under REACH.

ECHA har igangsat en offentlig høring om et forslag til 13 nye stoffer, der skal underlægges Godkendelsesordningen under REACH.

Når et stof er på godkendelsesordningen betyder det, at virksomheder skal søge godkendelse til deres specifikke anvendelse af stoffet. Virksomhederne skal i den forbindelse lave en analyse af mulige mindre skadelige alternativer og beskrive, hvorfor sådanne ikke kan bruges, samt eventuelt fremlægge en substitutionsplan.

ECHA har på grundlag af vurdering af stofferne på kandidatlisten foreslået at følgende stoffer optages på bilag XIV (dvs. de kommer under godkendelsesordningen)

 • Chromium trioxid
 • chromsyre
  Oligomerer of chromsyre og dichromsyre
 • Natriumdichromat
 • Kaliumdichromat
 • Ammoniumdichromat
 • Kaliumchromat
 • Natriumchromat
 • Trichloroethylen
 • Cobalt(II)sulfat
 • Cobalt dichlorid
 • Cobalt(II) dinitrat
 • Cobalt(II) carbonat
 • Cobalt(II) diacetat


Afgivelse af høringssvar kan ske via Kemikalieagenturets hjemmeside.

Agenturet opfordrer særligt til at der indsendes høringssvar vedr. anvendelser, som bør undtages fra kravet om godkendelse. På basis af høringsvarene kan Agenturet ændre forslaget, f.eks. hvad angår undtagne anvendelser, ansøgningsfristen og datoen for ikrafttræden af kravet om godkendelse.

Læs mere om høringen og find links til yderligere oplysninger om godkendelsesordningen . (pressemeddelelse fra kemikalieagenturet)