Høring af dansk bekendtgørelse om forbud mod ftalater

15-06-2011
Kemikalier

Bekendtgørelsen omfatter et forbud mod import og salg af varer til indendørs brug og varer, hvor de blødgjorte dele kan komme i kontakt med hud eller slimhinder, som indeholder de fire ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP.

Miljøstyrelsen har sendt en bekendtgørelse om forbud mod visse ftalatholdige varer i høring.

Bekendtgørelsen omfatter et forbud mod import og salg af varer til indendørs brug og varer, hvor de blødgjorte dele kan komme i kontakt med hud eller slimhinder, som indeholder de fire ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP. Disse fire ftalater er alle klassificerede som skadelige for forplantningsevnen, og Miljøstyrelsens dokumentation tyder på, at udsættelsen for disse fire ftalater fra varer, indeklima og fødevarer kan udgøre en risiko på grund af de såkaldte cocktaileffekter.

Med bekendtgørelsen vil de fire ftalater blive forbudt i varer som f.eks. badeforhæng, pilatesbolde, vinylgulve og tasker.

Høringsmaterialet er offentliggjort på Høringsportalen.

Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet skal være Miljøstyrelsen i hænde senest fredag, den 12. august 2011 ved arbejdstids ophør.