Fremtidens skov - anbefalinger fra Skovpolitisk Udvalg 2011

22-06-2011
Natur

Skovpolitisk Udvalg blev nedsat af Miljøministeren i juni 2010.
Formålet var at komme med anbefalinger til hvordan samfundets interesser i private og offentlige skove, ud fra en helhedsvurdering, kan imødekommes.

Skovpolitisk Udvalg blev nedsat af Miljøministeren i juni 2010. 
Formålet var at komme med anbefalinger til hvordan samfundets interesser i private og offentlige skove, ud fra en helhedsvurdering, kan imødekommes. I ”Fremtidens skov” gives en status for de danske skove og med baggrund heri præsenteres en række anbefalinger til en styrkelse af skovenes og skovbrugserhvervets muligheder for at imødekomme de flersidige ønsker fra samfundet.

Udvalget afsluttede arbejdet i juni 2011.

Læs rapporten