Enklere miljølovgivning for landmænd

23-06-2011
Landbrug

I dag offentliggør Husdyrreguleringsudvalget sin rapport med anbefalinger til effektiviseringer af miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Husdyrreguleringsudvalget er nu klar med deres anbefalinger til effektiviseringer af miljøgodkendelser af husdyrbrug.
Gå direkte til Husdyrreguleringsudvalgets rapport (pdf)
Forslagene til forenklingerne går blandt andet ud på, at mindske antallet af godkendelser. Mindre ændringer af husdyrbrug skal ikke godkendes af kommunen, hvis de ikke medfører øget forurening.
Det skal også være større forudsigelighed i forhold til krav kommunen stiller til miljøgodkendelser. Derfor skal vejledende principper gøres bindende. På den måde ved landmændene, hvilke krav de skal leve op til allerede inden de søger om en miljøgodkendelse hos kommunen.
- Det er vigtigt, at vi får forenklet reglerne for miljøgodkendelser, så landmændene kan få deres godkendelser så hurtigt som muligt, og at myndighedsbehandlingen er så enkel som muligt. Derfor er Husdyrreguleringsudvalget også kommet med forslag, der både på kort og lang sigt kan lette dagligdagen i kommunerne og for landmændene , siger Claus Torp, formand for Husdyrreguleringsudvalget og vicedirektør i Miljøstyrelsen.
Blandt forslagene til forenklinger på kort sigt er:

  • Det skal være enklere for landmænd at få lov til at lave mindre ændringer af deres husdyrbrug. For eksempel skal en landmand, som vil sætte nye dyr ud til afgræsning af et nærliggende overdrev, i fremtiden ikke vente op til et år på en godkendelse. Han kan nu nøjes med at anmelde sagen til kommunen. Det samme gælder, hvis en landmand vil omlægge sin produktion til økologisk drift.

  • Landmænd får bedre vilkår for at teste ny miljøteknologi på deres husdyrbrug, så de hurtigere kan få udviklet og anvendt den nye teknologi til gavn for miljøet.

Miljøstyrelsen arbejder nu videre med en række af udvalgets forslag.

Udvalget kommer også med anbefalinger, der lægger op til mere grundlæggende ændringer på længere sigt. For at nå en gennemtænkt og samlet løsning afventer de langsigtede omlægninger af husdyrområdet afslutningen af Kvælstofudvalgets arbejde.

Yderligere oplysninger: Sune Impgaard Schou, kontorchef Miljøstyrelsen, tlf.: 72544108, mail: