Eksport af gipsaffald til Sehnde skal ophøre

20-06-2011
Affald

Miljøstyrelsen har afsluttet sin vurdering af forholdene i Sehnde og konsekvensen af undersøgelsen er, at eksport af gipsaffald til denne lokalitet skal ophøre.

Miljøstyrelsen har afsluttet sin vurdering af forholdene i Sehnde og konsekvensen af undersøgelsen er, at eksport af gipsaffald til denne lokalitet skal ophøre.

Miljøstyrelsen har ikke fundet det godtgjort, at anvendelsen af gipsaffald som afdækningsmateriale i Sehnde kan klassificeres som nyttiggørelse. I stedet klassificeres anvendelsen som bortskaffelse, og dermed er det ifølge EU's regler forbudt at eksportere gipsen, medmindre der ikke findes behandlingsmuligheder i Danmark.