’Håndtering af dominoeffekter i erhvervsområder’ - udkast til vejledning er sendt i høring

17-06-2011
Industri

Udkast til vejledning om ’Håndtering af dominoeffekter i erhvervsområder’ er sendt i høring i dag. Vejledningen er en del af en serie vejledninger om risikovirksomhed, som bliver udgivet med henblik på at sikre fokus på sikkerhed, effektivisere myndighedsprocessen og dermed lette virksomhedernes administrative byrder.

Læs udkast til vejledningen mm. på  høringsportalen .