De ny EU-regler om cadmium i smykker, plastik og loddemidler gælder én måned tidligere end først oplyst

06-06-2011
Kemikalier

Der er desværre sket en fejl i den del af teksten i EU-Tidende, som handler om, hvornår de nye cadmiumregler gælder fra. Det korrekte er, at reglerne gælder fra 10. december 2011. Indholdet af reglerne er uændret og er kort gengivet nedenfor.

Der er desværre sket en fejl i den del af teksten i EU-Tidende, som handler om, hvornår de nye cadmiumregler gælder fra. Det korrekte er, at reglerne gælder fra 10. december 2011. Indholdet af reglerne er uændret og er kort gengivet nedenfor.
Den eksisterende begrænsning for cadmium er udvidet til at omfatte brug af stoffet i plastmaterialer, smykker og loddemidler, som max. må indeholde 0,01 % cadmium.

For at fremme genanvendelse af PVC, er der dog en undtagelse, som tillader op til 0,1 % cadmium i nogle få produkttyper, som f.eks. vinduesrammer og vandrør, der ikke bruges til drikkevand. Modelberegninger har vist, at der ikke vil ske frigivelse af cadmium til miljøet fra rørene. Undtagelsen skal revurderes om 6 år, og genanvendt PVC vil blive mærket.

Hermed er reglerne i hele EU, der nu stort set er på linje med de gældende danske regler.

Kommissionens forordning (EU) Nr. 494 / 2011 (pdf)

Kommissionens berigtigelse til (EU) Nr. 494/2011 (pdf)