Danmark nr. 2 i EU inden for grøn innovation

15-06-2011
Grøn virksomhed

Listen over danske miljøteknologiske opfindelser er lang, og derfor kommer Danmark nu ind på en 2. plads i EU inden for innovation på miljøområdet. Det viser en ny rapport fra videncentret Eco Innovation Observatory.

Teknologi til online overvågning af vandkvaliteten. Vandfiltre, der gør det muligt at genanvende vand. Og nye landbrugsteknologier, der reducerer tabet af næringsstoffer til miljøet. Alle sammen danske opfindelser, der har været med til at sikre Danmark en 2. plads inden for miljøteknologi i EU. Det konkluderer en ny rapport fra det nye europæiske videncenter Eco Innovation Observatory, der har kortlagt, hvordan de 27 EU-lande klarer sig i forhold til miljøinnovation.

Centret har i rapporten kigget på 13 parametre: Blandt andet har det undersøgt, hvor mange ressourcer EU-landene investerer i miljøteknologi, hvor mange grønne opfindelser landene tager patent på, landenes eksport af grønne teknologier og produkter, antallet af ansatte i virksomheder, der udvikler grøn teknologi, og hvor gode landene er til at anvende ressourcerne effektivt. Og her ligger Danmark samlet set i toppen kun overgået af Finland.

Læs rapporten fra Eco Innovation Observatory: The Eco-Innovation Challenge; Pathways to a resource efficient Europe